มิ.ย. 27 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี(4 ฝ่าย) ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อำเภอยะหริ่ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี(4 ฝ่าย) ที่ 35/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้ลงตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบสอนศาสนาและสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 4 แห่ง ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้เรียน ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 52

%d bloggers like this: