มิ.ย. 29 2018

“สช.อำเภอทุ่งยางแดง” ร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต.

#เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือน สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ แก่ ชาว.สช.อำเภอทุ่งยางแดง”
เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2561
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการเยี่ยมเยือน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ /สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 49

%d bloggers like this: