มิ.ย. 29 2018

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตสันติสุข ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับรางวัลจำนวน 4 ราวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จำนวน 2 รางวัล จากการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการนี้ สช.อ.ทุ่งยางแดง ขอแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจแก่นักฬาดังกล่าว
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 120

%d bloggers like this: