มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 36/2561 และคณะทำงานฯตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ที่ 35/2561 ได้ลงตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โรง ได้แก่
1.โรงเรียนวิทยาศีล ต.สะกำ อ.มายอ 2.โรงเรียนสันนิธิอิสลาม
ต.สะกำ อ.มายอ 
ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

Hits: 102

%d bloggers like this: