ส.ค. 10 2018

สช.หนองจิก ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วัน 7-8 ส.ค.2561 สช.อ.หนองจิก
โดยนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก และทีมงานจนท.สช.อ.หนองจิก ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีพ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สนง.กกอ.จ.ปัตตานี โดยมีผู้สอนศูนย์(ตาดีกา) ในสังกัดจำนวน 304 คน เข้ารับการอบรม ได้รับเกียรติจากนาย/ดร.อับดุลมูไฮมีน สาและ กรรมการอิสลาม/หน.ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก ได้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้
สช.อ.หนองจิก ขอบคุณพันโทปัญจพล ทัพบวร รองผบ.ฉก.ทพ.ที่43 จนท./นวก.ศึกษา จากสช.จ.ปัตตานี (นายสุไลมาน อาแว นายคอเล็ด หะยีแวหามะ นายนิพนธ์ เจะเดร์) ร่วมให้เกียรติ และร่วมสังเกตการณ์การประชุมอบรมฯ ดังกล่าว
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

Hits: 19

%d bloggers like this: