ส.ค. 10 2018

“สช.อำเภอไม้เเก่น ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

“สช.อ.ไม้เเก่นร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐น. นางซากีเราะ เร่งหวังผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่ โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น เป็นประธานในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม พร้อมร่วมรับประทานอาหาร และมอบของรางวัล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยกำลังในพื้นที่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผรส. ณ สนามกีฬาฟุตซอลหน้าที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

Hits: 19

%d bloggers like this: