ส.ค. 10 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนะเระ “ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ”ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยมีนายสุวิทชช์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, หน่วยกำลังในพื้นที่,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

Hits: 37

%d bloggers like this: