ธ.ค. 14 2017

ยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๒ จังหวัดปัตตานี ที่ได้อนุเคราะห์ รถตู้ รับ-ส่ง นักเรียนเพื่อไปเข้าร่วมโครงการ Osotspa Road to University 2017
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ภาพข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สช.อำเภอแม่ลาน

Hits: 32

%d bloggers like this: