ธ.ค. 14 2017

เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560
นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวนายแวหามะ สะอะ อิหม่ามมัสยิดบ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
ซึ่งสอดคล้องตามยุมธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ภาพข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สช.อำเภอยะหริ่ง

 

Hits: 18

%d bloggers like this: