ก.ย. 14 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

วันที่ 13 กันยายน 2561
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education” จัดโดย Google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หวังยกระดับการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น “G-Suite for Education” ให้บริการไม่จำกัดพื้นที่ฟรี
“เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครูเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี เริ่มต้นโครงการในโรงเรียนประถม-มัธยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 705 โรงเรียน ก่อนขยายผลต่อไป
ภาพ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สช.ปัตตานี
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบลนักประชาสัมพันธ์

 

Hits: 55

%d bloggers like this: