ก.ย. 14 2018

นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ยกผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และยั่งยืน”

เมื่อบ่ายของวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ยกผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และยั่งยืน” ผู้ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี
จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ภาพ/สราภรณ์ สงวาริน นักจัดการงานทั่วไป
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 53

%d bloggers like this: