ก.ย. 14 2018

สช.อ.ยะรัง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดปฏิบัตการกิจการพลเรีอน

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุรเดช หมู่เก็ม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดปฏิบัตการกิจการพลเรีอน เพื่อขอรับทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทางส่วนการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห้นต่างๆ เพื่อยกระดับการสึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการชมรมตาดีกาในระดับตำบล จำนวน 150 คน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง รอง ผบ.ฉก.ทพ.22 เป็นประธานในพิธิเปิด
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

Hits: 45

%d bloggers like this: