ก.ย. 14 2018

สช.อำเภอสายบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี มอบหมายให้นางบัรนัน สาแล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นางสาวซูรีน่า พวง นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

Hits: 29

%d bloggers like this: