ก.ย. 14 2018

สช.จ.ปัตตานี พร้อมคณะการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี, นายชญานินท์ร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.ปัตตานี พร้อมคณะการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ซึ่งประเมินประภทโรงเรียนขนาดเล็กระดับภาค โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ได้แก่ครู นางวนิดา จิ, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงบิสมีย์ กูโน และนักเรียนมัธยมศึกาาตอนปลายนายฮาเซ็ง อินอได โดยนางแวเสาะ แตมามุ หัวหน้าคณะดังกล่าว มีนายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง, เจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง, ผู้แทนหน่วยสันติสุข 105, ผู้แทนหน่วย ทพ.4416, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 64

%d bloggers like this: