ก.ย. 14 2018

สช.“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ยะลา นาริวาส และรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล /สงขลา คณะผู้บริหารจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม
โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) โดยได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ซึ่งจะได้นำเสนอการดำเนินงานต่อไป
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

Hits: 68

%d bloggers like this: