ก.ย. 20 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและกำกับหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบมาณ 2561 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและกำกับหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบมาณ 2561 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 46

%d bloggers like this: