ก.ย. 21 2018

สช.อ.กะพ้อ เข้าร่วมสังเกตการในกิจกรรมอ่านสารสันติภาพเเละสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน ๑ นาที เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.กะพ้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สช.อ.กะพ้อ เข้าร่วมสังเกตการในกิจกรรมอ่านสารสันติภาพเเละสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน ๑ นาที เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑ ร่วมกับครู นักเรียน ร.ร.สายธารเมตตาธรรม อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั่วประเทศ
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

Hits: 34

%d bloggers like this: