ก.ย. 21 2018

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 

20 กันยายน 61
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
– รร.ส่งเสริมอิสลามศึกษา
– รร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
เนื่องในโอกาสรับโล่ห้องสมุดพร้อมเกียรติบัตร ผ่านการรับรอง “ห้องสมุดคุณภาพ” ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเชาท์เทิอน์วิวปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

Hits: 35

%d bloggers like this: