ต.ค. 12 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ท่านมาเราต้อนรับด้วยความจริงใจ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
โดยนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ของนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี #เมตตา อภัย จริงใจและเป็นธรรม
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พ่อค้า นักธุรกิจ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

Hits: 79

%d bloggers like this: