พ.ย. 20 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
“ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561″
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
นายทรงพล ขวัญชืน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี” เพื่อนำไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ู้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาอินทรา โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ภาพ/สราภรณ์ สงวาริน นักจัดการงานทั่วไป
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 19

%d bloggers like this: