พ.ย. 20 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วม“กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
“กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561”
พหุวัฒนธรรมนำปัตตานีสันติสุข “คุยสนทนายามเช้า @ อบจ.ตานี”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

 

Hits: 18

%d bloggers like this: