พ.ย. 20 2018

ผอ.อำเภอปะนาเระ “เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระและหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังในครังนี้ ทั้งนี้ มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานและมอบนโยบาย ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สช.อำเภอปะนาเระ

Hits: 23

%d bloggers like this: