พ.ย. 22 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีนางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน
ภาพ/สช.จังหวัดสงขลา
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 62

%d bloggers like this: