ธ.ค. 14 2017

ชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นที่ 2 ของศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30 เป็นต้นไป นายแวยูโซะ แวจิ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) พ.ศ.2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น ในกิจกรรมการชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นที่ 2 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และได้คัดเลือกครูผู้สอนตาดีกาที่มีการจัดการเรียนการสอนได้ดี จำนวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) พ.ศ.2559 ทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและครูผู้สอนตาดีกา
ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 อ.เมือง จ.ยะลา
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

Hits: 116

%d bloggers like this: