ธ.ค. 20 2017

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2560

เมื่อบ่ายวันนี้ 20 ธันวาคม 2560  นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2560 โดยมีข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนาการศึกษา ที่จะให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พิจารณา ซึ่งได้มีคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                 ดวงฤทัย แสงอุบล ประขาสัมพันธ์

 

Hits: 72

%d bloggers like this: