ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง
“จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” เพื่อแลเปลี่ยนข้อคิดเห็นปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยนายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอยะหรัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

ซึ่่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

Hits: 116

%d bloggers like this: