Category: กลุ่มอำนวยการ

มี.ค. 05 2018

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา”

“การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมินและการประกันค …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม “การประชุม เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงพล จว …

Continue reading

ม.ค. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมติดตาม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนดารุลสลาม นราธิวาส

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการม …

Continue reading

ม.ค. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกกฎหมาย

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผ …

Continue reading

ม.ค. 25 2018

โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัลย …

Continue reading