Category: กลุ่มอำนวยการ

ม.ค. 25 2018

โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัลย …

Continue reading

ม.ค. 17 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู” ในสังกัด สช.อำเภอเมืองปัตตานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น เนื่องด้วยในโอกาสวัน …

Continue reading

ม.ค. 17 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธานในพิธี “เปิดกิจกรรมเด็กดีศรีมุสลิม ปันรอยยิ้มสู่วิชาการประจำปี 2561”

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะส …

Continue reading

ม.ค. 17 2018

งานวันครู 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

งานวันครู 61 สช.จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 งานวันครู 6 …

Continue reading

ม.ค. 15 2018

สารสช.จังหวัดปัตตานี ฉบับประจำวันเด็กแห่งชาติ 2561