Category: กลุ่มอำนวยการ

มี.ค. 06 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า Sarapan Pagi”

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ด้วยโรงเรียนบ …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอเมืองปัตตานี “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสถาบันศึกษาปอเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้ง”

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักง …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา”

“การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมินและการประกันค …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม “การประชุม เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงพล จว …

Continue reading

ม.ค. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมติดตาม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนดารุลสลาม นราธิวาส

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการม …

Continue reading