home

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

พิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.จังหวัดปัตตานี ขานรับนโยบาย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย คณะกรร ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม

“สช.อำเภอทุ่งยางแดง” ร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต.

#เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือน สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานด้วยความสาม ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนฮั่วหนำชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด”

ในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับ “โรงเรียนฮั่วหนำ ที่ได้ชนะ “การประกวดระ ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...