Category: ข่าวกิจกรรม

มิ.ย. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงตรวจพิารณาการอนุญาตให้ขยายหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนภักดีวิทยา

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู …

Continue reading

มิ.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี”

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา “ประชุมเตรียมความพร …

Continue reading

มิ.ย. 08 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้ารับฟังการ “ประชุมขี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุ …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอยะหริ่งได้ดำเนิน”การประชุมมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. นางกฤติยา จุลยานนท …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอทุ่งยางแดง ” รับแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้ …

Continue reading