Category: ประชาสัมพันธ์

ส.ค. 10 2018

สช.หนองจิก ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วัน 7-8 ส.ค.2561 สช.อ.หนองจิก โดยนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเห …

Continue reading

ส.ค. 08 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด”หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

วันพุธ ที่ 8 สิงหหาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึก …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอเมืองปัตตานี ได้ดำเนินการจัด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานการเอกชนอำเ …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอสายบุรี ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 6- 7 สิ …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอยะรัง ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วันนี้ เวลา 08.30 น. สำนักงานการเอกชนอำเภอยะรัง จัดโครง …

Continue reading