Category: สช.อ.

ธ.ค. 29 2017

สช.อำเภอสายบุรีจัด “โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษท …

Continue reading

ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยา …

Continue reading

ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุมบุคลากร ครู และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น0. ที่ผ่านมา นางกฤต …

Continue reading

ธ.ค. 14 2017

ชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นที่ 2 ของศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 เป็นต้นไป นายแวยูโซะ แ …

Continue reading

ธ.ค. 14 2017

เยี่ยมเยียนโต๊ะครูสปน. บาบอหะยีอาแซ ดอฆอ ปอเนาะพัฒนาเยาวชน

วันนี้ 13 ธันวาคม 2560 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอภ.หนองจ …

Continue reading