Category: สช.อ.

มี.ค. 13 2018

สช.อำเภอสายบุรี จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง “ร่วมกิจกรรมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอยะรัง”

อำเภอยะรัง/ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

เจ้าหน้าที่ สช.ทุ่งยางแดง “ร่วมประชุมชมรมตาดีการะดับอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนมีนาคม 2561”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำ …

Continue reading