Category: กลุ่มอำนวยการ

ก.ย. 14 2018

สช.“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 “ประชุมผู้บริหารสำนักงา …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ยกผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และยั่งยืน”

เมื่อบ่ายของวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปา …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

“การประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ”

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิ …

Continue reading

ส.ค. 29 2018

คณะผู้บริหารสช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading

ส.ค. 23 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 “ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่น …

Continue reading