Category: กลุ่มอำนวยการ

ต.ค. 12 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ท่านมาเราต้อนรับด้วยความจริงใจ สำ …

Continue reading

ก.ย. 20 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและกำกับหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบมาณ 2561 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

สช.“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 “ประชุมผู้บริหารสำนักงา …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ยกผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และยั่งยืน”

เมื่อบ่ายของวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปา …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

“การประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ”

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิ …

Continue reading