Category: ส.ช.อำเภอยะหริ่ง

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้การเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสช.อำเภอยะหริ่ง

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึก …

Continue reading

เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง “ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมเวทีชาวบ้านขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับตำบล ครั้งที่ 8”

22 เม.ย.61 นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึ …

Continue reading

มี.ค. 15 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง ประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ …

Continue reading