Category: ส.ช.อำเภอปะนาเระ

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 06 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเรียนในสังกัด”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐. น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา …

Continue reading

มี.ค. 06 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ ลงเสาเอก(อาคารเรียน)”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา …

Continue reading

ม.ค. 25 2018

โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัลย …

Continue reading