Category: ส.ช.อำเภอปะนาเระ

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้การเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ …

Continue reading

เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาระ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่นักเรียนที่จบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

Hits: 155