Category: ส.ช.อำเภอไม้แก่น

เม.ย. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมในกิจกรรม “มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” 

“มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” วันพุธ ๒๕ เ …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น&#8221 …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

Hits: 155

มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ประชุม “การจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล”

“จัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล” วันพฤหัสบดี ๘ …

Continue reading

มี.ค. 07 2018

สช.อำเภอไม้แก่น เข้าร่วม “ประชุมผู้นำศาสนาอำเภอไม้แก่น”

“ประชุมผู้นำศาสนาอำเภอไม้เเก่น” วันที่ ๖ มี …

Continue reading