Category: สช.จ.ปัตตานี

มิ.ย. 08 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้ารับฟังการ “ประชุมขี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุ …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอยะหริ่งได้ดำเนิน”การประชุมมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. นางกฤติยา จุลยานนท …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอทุ่งยางแดง ” รับแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้ …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา”

“กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีก …

Continue reading

มิ.ย. 06 2018

ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง เยี่ยมและให้กำลังใจโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้ …

Continue reading