Category: สช.จ.ปัตตานี

ก.ย. 12 2018

สช.จ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 กันยายน 2561 นายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษา พร้อมด้ …

Continue reading

ก.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการ “ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเน …

Continue reading

ก.ย. 07 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงานนิเทศตรวยเยี่ยมโรงเรียนในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading

ก.ย. 06 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้ …

Continue reading

ก.ย. 03 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย …

Continue reading