Category: สช.จ.ปัตตานี

ม.ค. 08 2018

สช.อำเภอหนองจิก ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

]วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 07.30 น. โดยความร่วมมือระหว่าง …

Continue reading

ม.ค. 05 2018

สช.อำเภอไม้แก่น “ร่วมสร้างเสาธงชาติในศูนย์ฯตาดีกา เพื่อส่งเสริมการรักชาติ”

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 09.30- 11.00 น. นาง …

Continue reading

ม.ค. 05 2018

สารสช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561

ธ.ค. 29 2017

สช.อำเภอสายบุรีจัด “โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษท …

Continue reading

ธ.ค. 25 2017

“เพิ่มเวลารู้ สู่น้องชาวใต้” โดย สช.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 25 ธันวาคม 2560 “กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศ …

Continue reading