Category: ประชาสัมพันธ์

เม.ย. 19 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

Hits: 162

เม.ย. 19 2018

สช.อำเภอทุ่งยางแดง “ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลตะโละแมะนา”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.  นายสะมาแอ ปอจิ …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.ส …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม”การอบรมส่งเสริมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30.น. กลุ่มแผนงา …

Continue reading

เม.ย. 18 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading