Category: ประชาสัมพันธ์

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่นักเรียนที่จบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

“ประชุมการพบปะหารือสร้างความเข้าใจ”

“ร่วมประชุมการพบปะหารือสร้างความเข้าใจ” วัน …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธาน “การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สช.อ.หนองจิก”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะส …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น&#8221 …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

“การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอับดุลฝ …

Continue reading