Category: ข่าวกิจกรรม

เม.ย. 18 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 30 2018

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จัง …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ “ลงตรวจติดตามการสร้างก่ออาคารเรียน”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

นักเรียนในสังกัด สช.อำเภอสายบุรี “ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม …

Continue reading