Category: ข่าวกิจกรรม

เม.ย. 19 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.ส …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม”การอบรมส่งเสริมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30.น. กลุ่มแผนงา …

Continue reading

เม.ย. 18 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 30 2018

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จัง …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ “ลงตรวจติดตามการสร้างก่ออาคารเรียน”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading