Category: ข่าวกิจกรรม

มี.ค. 22 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธาน “การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สช.อ.หนองจิก”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะส …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น&#8221 …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

“การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอับดุลฝ …

Continue reading

มี.ค. 21 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธาน “การประชุมพบปะพนักงานราชการครูในสังกัด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 21 2018

“ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรื่องการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading