Category: ข่าวกิจกรรม

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอปะนาเระ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอแม่ลาน ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววรัญชิดาธรณ์ พ …

Continue reading

ส.ค. 06 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยกา …

Continue reading

ส.ค. 06 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมกีฬาสี (แสงประทีปเกมส์)”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนั …

Continue reading

ส.ค. 03 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมเข้าจัดกิจกรรม “ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชนชาวไม้เเก่น”

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางซากีเราะ เร่งหวั …

Continue reading