Category: ประชาสัมพันธ์

มี.ค. 12 2018

เจ้าหน้าที่ สช.ทุ่งยางแดง “ร่วมประชุมชมรมตาดีการะดับอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนมีนาคม 2561”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง “จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ประชุม “การจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล”

“จัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล” วันพฤหัสบดี ๘ …

Continue reading

มี.ค. 08 2018

“ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ขว …

Continue reading