Category: กลุ่มอำนวยการ

มิ.ย. 27 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนิน การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง วันที่ 27 มิถุนายน 2561 …

Continue reading

มิ.ย. 21 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561” 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมข …

Continue reading

มิ.ย. 20 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading

มิ.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี”

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา “ประชุมเตรียมความพร …

Continue reading

มิ.ย. 08 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้ารับฟังการ “ประชุมขี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุ …

Continue reading