Category: กลุ่มอำนวยการ

ส.ค. 08 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด”หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

วันพุธ ที่ 8 สิงหหาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึก …

Continue reading

ส.ค. 02 2018

“ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 9) ประจำปี 2561”

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมขับ …

Continue reading

ก.ค. 26 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการ …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ขานรับนโยบาย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ …

Continue reading

มิ.ย. 27 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนิน การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง วันที่ 27 มิถุนายน 2561 …

Continue reading