Category: ส.ช.อำเภอสายบุรี

มี.ค. 15 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี “เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำบัญชีคำภาษามลายูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 13 2018

สช.อำเภอสายบุรี จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

Hits: 155

มี.ค. 08 2018

สช.อำเภอสายบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ร่วมแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดรุณศ …

Continue reading