Category: สช.จ.ปัตตานี

ก.ย. 03 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี “การแข่งขันศาสน์สามัคคีเกมส์” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พิธีเปิด &#8 …

Continue reading

ส.ค. 29 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี”

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 “ร่วมต้อนรับการตรวจเยี …

Continue reading

ส.ค. 29 2018

คณะผู้บริหารสช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading

ส.ค. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการประชุม “คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี”

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสร …

Continue reading

ส.ค. 23 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 “ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่น …

Continue reading