Category: สช.จ.ปัตตานี

มี.ค. 12 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ชนะในการแข่งขันตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

เจ้าหน้าที่ สช.ทุ่งยางแดง “ร่วมประชุมชมรมตาดีการะดับอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนมีนาคม 2561”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง “จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำ …

Continue reading