Category: สช.จ.ปัตตานี

ก.ย. 14 2018

“การประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ”

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิ …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี พร้อมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี2561

วันนี้ 14 กันยายน 2561 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

ก.ย. 12 2018

สช.จ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 กันยายน 2561 นายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษา พร้อมด้ …

Continue reading

ก.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการ “ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเน …

Continue reading

ก.ย. 07 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงานนิเทศตรวยเยี่ยมโรงเรียนในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading