Category: สช.จ.ปัตตานี

ม.ค. 05 2018

สารสช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561

ธ.ค. 29 2017

สช.อำเภอสายบุรีจัด “โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษท …

Continue reading

ธ.ค. 25 2017

“เพิ่มเวลารู้ สู่น้องชาวใต้” โดย สช.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 25 ธันวาคม 2560 “กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศ …

Continue reading

ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยา …

Continue reading

ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุมบุคลากร ครู และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น0. ที่ผ่านมา นางกฤต …

Continue reading