Category: ข่าวกิจกรรม

มิ.ย. 05 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมงานแถลงข่าว”วันรวมน้ำใจชาวปัตตานี” งานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังห …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ “ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสช.อ.มายอ”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึก …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

สช.อำเภอสายบุรี การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 256 …

Continue reading

มิ.ย. 01 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 5) ประจำปี 2561”

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมขับเค …

Continue reading

พ.ค. 03 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง “เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561”

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกฤติยา จุลย …

Continue reading