Category: ข่าวกิจกรรม

ก.ย. 07 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงานนิเทศตรวยเยี่ยมโรงเรียนในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading

ก.ย. 06 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้ …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามการวัดผลการสอบวิชาภาษาไทย

นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่ …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง แจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานขับรถรับ-ส่งนร.

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ แจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ให้กับผู้บริหารและพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ วันจันทร์ ที่๓ กันยายน พ …

Continue reading