Category: ข่าวกิจกรรม

มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ประชุม “การจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล”

“จัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล” วันพฤหัสบดี ๘ …

Continue reading

มี.ค. 08 2018

“ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ขว …

Continue reading

มี.ค. 08 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (NT)

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอ …

Continue reading

มี.ค. 08 2018

สช.อำเภอสายบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ร่วมแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดรุณศ …

Continue reading

มี.ค. 08 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก “ติดตามโครงการไทนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล”

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอ …

Continue reading