Category: ข่าวกิจกรรม

ก.ย. 14 2018

สช.“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 “ประชุมผู้บริหารสำนักงา …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

สช.จ.ปัตตานี พร้อมคณะการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางแวเสาะ แตมามุ ผ …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

สช.อำเภอสายบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 20 กันยายน 256 …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

สช.อ.ยะรัง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดปฏิบัตการกิจการพลเรีอน

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุรเดช หมู่เก็ม พร้อมด้วย เจ้ …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ยกผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และยั่งยืน”

เมื่อบ่ายของวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปา …

Continue reading