Category: ส.ช.อำเภอยะรัง

เม.ย. 23 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2561

22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม …

Continue reading

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง “ร่วมกิจกรรมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอยะรัง”

อำเภอยะรัง/ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

Hits: 155

มี.ค. 07 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอยะรังร่วมทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช หมู …

Continue reading