Category: ประชาสัมพันธ์

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามนิเทศ การสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำ …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ ร่วมประชุม อย.น้อย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

โรงเรียนแสงประทีปวิทยา จัดประชุมผู้ประกอบการและคนขับรถรับ – ส่งนักเรียน

4 ก.ย 61 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ได้ประชุม ผู้ประกอบการแ …

Continue reading

ก.ย. 03 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย …

Continue reading