Category: กลุ่มอำนวยการ

รัฐบาลรัฐคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019

รัฐบาลรัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประ …

Continue reading

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลน …

Continue reading

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0