File Icon ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง รัฐบาลรัฐสุลต่านโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559
File Icon บัญชีจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558 ม.ปลาย
File Icon การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดกิจการโรงเรียนฯ
File Icon สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ และสร้างมุมมองที่ดีในการปฏิบัติงาน
File Icon การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
File Icon ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนด้านกีฬา
File Icon ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

27-07-2015
ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานทางราชการฯ
27-07-2015
โครงการเสวนาสัญจรบุคลากรศูนย์สันติสุข
24-07-2015
การประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนฯครั้งที่ 6 2558
09-07-2015
เลขาฯ สช. เยี่ยมเยียนและปรึกษาข้อราชการพร้อมทั้งมอบนโยบายฯ
08-07-2015
ประชุมชี้แจงคู่มือการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์ฯ
18-06-2015
รับมอบดอกไม้จากน้องๆโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์
17-06-2015
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนในสังกัด สช.อ.หนองจิก
10-06-2015
การเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.
07-06-2015
กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำปี 2558
28-05-2015
พบปะและร่วมรับฟังข้อราชการจากผู้บริหาร จชต.

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการเสวนาสัญจรบุคลากรศูนย์สันติสุข

27-07-2015 Hits:13 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการเสวนาสัญจรบุคลากรศูนย์สันติสุข

Read more

กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำป…

07-06-2015 Hits:78 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำปี 2558

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 7 guests and no members online

355546
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
198
718
1317
349653
1739
19629
355546
IP ของคุณ : 113.53.186.170
เวลา: 2015-08-04 08:01:02

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next