File Icon ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกันยายน 2557 TK Park Yala
File Icon ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา(เพิ่มเติม) งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557
File Icon ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 2557
File Icon กำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
File Icon การจัดโครงการรวมพลังใจ ใต้ร่มพระบารมี
File Icon รายงานผลการจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2556 (อัพเดท 24 ก.ค. 57)
File Icon มาตรการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
File Icon สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปี 2557
File Icon 20/08/57::ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
File Icon 23/07/57::ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การกำหนดวันหยุด วันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2557
File Icon 26/06/57::เชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปฐมนิเทศครูที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชาีพครู
File Icon 26/06/57::ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
File Icon 27/05/57::ส่งหนังสือความรู้ศาสนาเบื้องต้น
File Icon 19/05/57::งานมหกรรมบูโบซูรอสัมพันธ์ปัตตานีเสริมสร้างสันติสุข 2557
File Icon 12/05/57::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2557
File Icon 28/03/57::ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
File Icon 14/03/57::ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา ปี 2557
File Icon 14/03/57::กำชับเรื่องการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

27-08-2014
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สช.อ.ยะหริ่ง
24-08-2014
งานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต. 2557
22-08-2014
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
19-08-2014
มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา
มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา

มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา

Read more
13-08-2014
การนิเทศประเมินผลคุณภาพการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ
11-08-2014
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
05-08-2014
เตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการ2557
04-08-2014
เตรียมความพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557
21-07-2014
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
17-07-2014
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน2557

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะ…

19-08-2014 Hits:17 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา

มหกรรมวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา

Read more

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

21-07-2014 Hits:63 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

Read more

ประชุม Conference ร่วมกับ สช.กลาง ครั้งท…

17-07-2014 Hits:36 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุม Conference ร่วมกับ สช.กลาง ครั้งที่ 3/2557

Read more

ค่ายแกนนำสร้างสรรค์สังคมสันติสุข...

23-06-2014 Hits:86 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ค่ายแกนนำสร้างสรรค์สังคมสันติสุข...

Read more

We have 5 guests and no members online

137242
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
75
1305
4269
129136
15972
16151
137242
IP ของคุณ : 50.19.4.137
เวลา: 2014-08-29 06:09:29

Kroobannok Education News

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next