File Icon ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ยะลา ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (TK pak yala)
File Icon มาตรการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
File Icon รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2556 (อัพเดท 24 ก.ค. 57)
File Icon รับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปี 2557
File Icon สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon ประกวดภาพถ่าย "นมโรงเรียนเสริมสร้างดนตรี กีฬาและไอที"
File Icon การคีย์ข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าทำการสอบ o-net และ i-net
File Icon เรียนเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอดกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนสามัญควบคู่ศาสนา
File Icon รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2556 (อัพเดท 4 ก.ค. 57)
File Icon ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
File Icon 04/07/57::ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
File Icon 23/07/57::ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การกำหนดวันหยุด วันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2557
File Icon 26/06/57::เชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปฐมนิเทศครูที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชาีพครู
File Icon 26/06/57::ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
File Icon 27/05/57::ส่งหนังสือความรู้ศาสนาเบื้องต้น
File Icon 19/05/57::งานมหกรรมบูโบซูรอสัมพันธ์ปัตตานีเสริมสร้างสันติสุข 2557
File Icon 12/05/57::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2557
File Icon 28/03/57::ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
File Icon 14/03/57::กำชับเรื่องการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
File Icon 14/03/57::ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา ปี 2557

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

21-07-2014
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
17-07-2014
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน2557
17-07-2014
ประชุม Conference ร่วมกับ สช.กลาง ครั้งที่ 3/2557
17-07-2014
เตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการ 2557
10-07-2014
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ
09-07-2014
เวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นการปฎิรูปประเทศจากประชาชนฯ
04-07-2014
การประชุมชี้แจงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายโดยใช้เครื่องแท็บแล็ต
23-06-2014
ค่ายแกนนำสร้างสรรค์สังคมสันติสุข...
16-06-2014
โครงการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพครู สช.ปัตตานี
13-06-2014
รับมอบช่อดอกไม้นักเรียนโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์เนื่องในวันไห้วครู

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

21-07-2014 Hits:31 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

Read more

ประชุม Conference ร่วมกับ สช.กลาง ครั้งท…

17-07-2014 Hits:23 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุม Conference ร่วมกับ สช.กลาง ครั้งที่ 3/2557

Read more

ค่ายแกนนำสร้างสรรค์สังคมสันติสุข...

23-06-2014 Hits:63 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ค่ายแกนนำสร้างสรรค์สังคมสันติสุข...

Read more

การประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ

02-06-2014 Hits:108 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

การประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ

Read more

สัมมนาวิชาการ "ก้าวหน้า ก้าวไกล การ…

17-05-2014 Hits:81 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

สัมมนาวิชาการ "ก้าวหน้า ก้าวไกล การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้"

Read more

We have 4 guests and no members online

121767
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
69
428
2454
115536
497
16151
121767
IP ของคุณ : 54.211.120.241
เวลา: 2014-08-02 07:17:48

Kroobannok Education News

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next