File Icon ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนด้านกีฬา
File Icon ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
File Icon คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สช. ปรับลดสัดส่วนอัตราร้อยละของที่ดินที่ตั้งของโรงเรียนที่ผู้กู้ยืมนำมาเป็นหลักประกันร่วมกับอาคารเรียนอาคารประกอบ
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
File Icon ใบสมัครแข่งขันฟุตซอลส่งเสริมสุขภาพครูเอกชนปัตตานีคัพครั้งที่ 1
File Icon สรุปผลการประกวดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาและอิสลามศึกษาสู่อาเซียน
File Icon ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น วิธีพิเศษ
File Icon การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

18-06-2015
รับมอบดอกไม้จากน้องๆโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์
17-06-2015
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนในสังกัด สช.อ.หนองจิก
10-06-2015
การเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.
07-06-2015
กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำปี 2558
28-05-2015
พบปะและร่วมรับฟังข้อราชการจากผู้บริหาร จชต.
28-05-2015
โครงการไตรภาคีป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน
28-05-2015
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์
14-05-2015
โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียนกิจกรรมที่ 4
08-05-2015
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล
30-04-2015
ร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติการสอนวิชาชีพฯ

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำป…

07-06-2015 Hits:31 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กอล์ฟการกุศล 100 ปี เมืองนราธิวาส ประจำปี 2558

Read more

รินน้ำใจ สู่กาชาด เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร…

09-04-2015 Hits:77 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

รินน้ำใจ สู่กาชาด เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 4 guests and no members online

334071
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
796
1417
3088
326148
22190
21301
334071
IP ของคุณ : 54.198.46.95
เวลา: 2015-06-30 21:16:44

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next