File Icon การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศฯ
File Icon โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาระดับ ป.ตรี 2559
File Icon กำหนดการรับรางวัลพระราชทานฯ 2557
File Icon งานมหกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ
File Icon รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ
File Icon ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการหรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทธิโธ
File Icon รับสมัครแข่งขันฟุตซอลบุคลากรครู ฟุตซอลอามานดามัยคัพ เพื่อสันติตานี ครั้งที่9
File Icon งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
File Icon กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 24
File Icon การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

17-11-2015
กิจกรรมเสวนาอุสตาซสัญจรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
15-11-2015
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานฯ 2557
05-11-2015
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารโครงการ
20-10-2015
ประชุมหลักเกณฑ์วิธีการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกายภาพฯ
19-10-2015
ประชุมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาฯ
14-10-2015
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สช.จ./อ. ครั้งที่ 7/2558
01-10-2015
ประชุมรับมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา จชต.
26-09-2015
สัมภาษณ์เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 24, 25
14-09-2015
โครงการเสริมสร้างครูผู้สอนศูนย์ฯ(ตาดีกา) สู่มืออาชีพ รุ่น2
02-09-2015
โครงการยกระดับและพัฒนาทักษะสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานฯ 2557

15-11-2015 Hits:43 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานฯ 2557

Read more

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สช.จ./อ. คร…

14-10-2015 Hits:79 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สช.จ./อ. ครั้งที่ 7/2558

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 8 guests and no members online

441637
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
536
821
4478
429819
20126
23887
441637
IP ของคุณ : 54.147.154.94
เวลา: 2015-11-27 22:04:55

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next