File Icon ใบสมัครแข่งขันฟุตซอลส่งเสริมสุขภาพครูเอกชนปัตตานีคัพครั้งที่ 1
File Icon สรุปผลการประกวดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาและอิสลามศึกษาสู่อาเซียน
File Icon ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น วิธีพิเศษ
File Icon การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ
File Icon การรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้รับการพัฒนา"โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนสามัญโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในระบบ"
File Icon การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
File Icon ประชาสัมพันธ์กรณีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พบปะกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง
File Icon กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

28-05-2015
พบปะและร่วมรับฟังข้อราชการจากผู้บริหาร จชต.
28-05-2015
โครงการไตรภาคีป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน
28-05-2015
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์
14-05-2015
โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียนกิจกรรมที่ 4
08-05-2015
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล
30-04-2015
ร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติการสอนวิชาชีพฯ
28-04-2015
โครงการค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
21-04-2015
โครงการสถาบันศึกษาปอเนาะจตุรมิตร ร่วมคิดร่วมทำ
20-04-2015
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก
17-04-2015
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูวิชาภาษาไทย

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
File Icon สารสนเทศโรงเรียนเอกชนฯ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

รินน้ำใจ สู่กาชาด เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร…

09-04-2015 Hits:46 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

รินน้ำใจ สู่กาชาด เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

Read more

โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด

27-03-2015 Hits:88 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 6 guests and no members online

313388
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
41
813
2313
305925
1507
21301
313388
IP ของคุณ : 66.249.71.84
เวลา: 2015-06-03 01:54:30

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next