File Icon ประชาสัมพันธ์ บทแถลงข่าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อ(ดังแนบ) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี ในวันที่ 15 ก.พ.58 สิ้นสุดลงทะเบียน 10.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี ห้องน้ำพราว
File Icon ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ2558
File Icon การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับป.3(NT)
File Icon คู่มือการแข่งขันกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม ISLAMIC ACADEMY
File Icon บทแถลงข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(040258)
File Icon อบรมคิดเลขเร็ว (หลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิ่ง)
File Icon ใบสมัครการเข้าค่าย The Trainer Academy FUNtasia (ปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน)
File Icon สรุปผลการประชุมการจัดทำข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จชต.
File Icon ประชาสัมพันธ์กรณีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2557

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

02-03-2015
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
28-02-2015
กิจกรรมวิชาการ Sassamakki Open House 2015
26-02-2015
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558
26-02-2015
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
26-02-2015
โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ
26-02-2015
ประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
24-02-2015
โครงการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
21-02-2015
"มหกรรมวิชาการสัมพนธ์ ครั้งที่ 10" โรงเรียนรัศมีสถาปนา
18-02-2015
มหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซล(ซ.ล.)โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
12-02-2015
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแหลมทองสัมพันธ์ 57

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
File Icon สารสนเทศโรงเรียนเอกชนฯ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมวิชาการ Sassamakki Open House 201…

28-02-2015 Hits:8 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กิจกรรมวิชาการ Sassamakki Open House 2015

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2558 ป…

26-02-2015 Hits:5 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558

Read more

ประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

26-02-2015 Hits:3 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

Read more

"มหกรรมวิชาการสัมพนธ์ ครั้งที่ 10…

21-02-2015 Hits:3 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

 "มหกรรมวิชาการสัมพนธ์ ครั้งที่ 10" โรงเรียนรัศมีสถาปนา

Read more

งานวิชาการ57 อามานะศักดิ์ สู่อาเซียน

10-02-2015 Hits:51 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

งานวิชาการ57 อามานะศักดิ์ สู่อาเซียน

Read more

วันการศึกษาเอกชน 58 "เอกชน คนสร้างช…

08-02-2015 Hits:32 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

วันการศึกษาเอกชน 58 "เอกชน คนสร้างชาติ"

Read more

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557
File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 7 guests and no members online

254407
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
28
646
2897
245528
2897
19495
254407
IP ของคุณ : 54.205.122.189
เวลา: 2015-03-04 03:12:50

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next