File Icon ขยายเวลาการรับสมัครเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จากเดิม วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2557
File Icon โครงการติวฟรี สรุปเข้ม Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้
File Icon รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon แจ้งผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๒ และรุ่นที่ ๒๓
File Icon ก.พ. ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
File Icon ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกันยายน 2557 TK Park Yala
File Icon ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา(เพิ่มเติม) งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557
File Icon ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 2557
File Icon กำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
File Icon 20/08/57::ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
File Icon 23/07/57::ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การกำหนดวันหยุด วันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2557
File Icon 26/06/57::เชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปฐมนิเทศครูที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชาีพครู
File Icon 26/06/57::ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
File Icon 27/05/57::ส่งหนังสือความรู้ศาสนาเบื้องต้น
File Icon 19/05/57::งานมหกรรมบูโบซูรอสัมพันธ์ปัตตานีเสริมสร้างสันติสุข 2557
File Icon 12/05/57::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2557
File Icon 28/03/57::ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
File Icon 14/03/57::กำชับเรื่องการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
File Icon 14/03/57::ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา ปี 2557

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

14-10-2014
ประชุมกลุ่มอำนวยการ สช.ปัตตานี
13-10-2014
ปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่
07-10-2014
ประชุมทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
30-09-2014
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สช.สายบุรี
24-09-2014
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตฯ
20-09-2014
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.T.C.)
18-09-2014
ส่งมอบ Tablet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18-09-2014
กีฬาสีโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
13-09-2014
การสัมภาษณ์เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 22และ23
12-09-2014
งานเลี้ยงต้อนรับตำแหน่ง ผอ.และรองผอ.

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
File Icon สารสนเทศโรงเรียนเอกชนฯ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมกลุ่มอำนวยการ สช.ปัตตานี

14-10-2014 Hits:40 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมกลุ่มอำนวยการ สช.ปัตตานี

Read more

ส่งมอบ Tablet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่…

18-09-2014 Hits:57 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ส่งมอบ Tablet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read more

งานเลี้ยงต้อนรับตำแหน่ง ผอ.และรองผอ.

12-09-2014 Hits:110 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

งานเลี้ยงต้อนรับตำแหน่ง ผอ.และรองผอ.

Read more

ประชุมผ่านระบบทางไกล Conference

12-09-2014 Hits:61 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมผ่านระบบทางไกล Conference

Read more

อิสลามพัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 8

09-09-2014 Hits:93 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

อิสลามพัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 8

Read more

File Icon ครั้งที่ 7/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 11 guests and no members online

177179
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
613
536
4282
168657
19439
19144
177179
IP ของคุณ : 207.46.13.30
เวลา: 2014-10-31 20:03:57

Kroobannok Education News

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next