File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการเสวนาอุตตาซสัญจร (เรียน ผอ.สชอ.เมือง , ผอ.สช.อ.หนองจิก , ผอ.สช.อ.โคกโพธิ์
File Icon พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้โรงเรียนเอกชน
File Icon ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.
File Icon ด่วนที่สุด เรื่อง รัฐบาลรัฐสุลต่านโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559
File Icon บัญชีจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558 ม.ปลาย
File Icon การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดกิจการโรงเรียนฯ
File Icon สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ และสร้างมุมมองที่ดีในการปฏิบัติงาน
File Icon การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

31-08-2015
ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนฯ
28-08-2015
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนฯ
27-08-2015
ประชุมหัวหน้าราชการ ครั้งที่๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม
27-08-2015
ประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนฯ
25-08-2015
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่องานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
25-08-2015
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวสถานศึกษาและเครือข่ายอาชีวตำบล
19-08-2015
การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเรื่องเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
18-08-2015
เยี่ยมชมนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ ม.อ.ปัตตานี 2558"
15-08-2015
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ
11-08-2015
ประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เยี่ยมชมนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ ม.…

18-08-2015 Hits:32 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

เยี่ยมชมนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ ม.อ.ปัตตานี 2558"

Read more

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ

15-08-2015 Hits:34 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมวิชาการ

11-08-2015 Hits:27 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมวิชาการ

Read more

โครงการเสวนาสัญจรบุคลากรศูนย์สันติสุข

27-07-2015 Hits:60 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการเสวนาสัญจรบุคลากรศูนย์สันติสุข

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 5 guests and no members online

377712
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
95
780
1259
370903
95
23810
377712
IP ของคุณ : 113.53.181.170
เวลา: 2015-09-01 08:31:00

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next