File Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่่ 1/2557
File Icon ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2015- 2016
File Icon การจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
File Icon แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายฯ
File Icon โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษา ป.ตรี 2558
File Icon โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน
File Icon ขยายเวลาการรับสมัครเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จากเดิม วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2557
File Icon โครงการติวฟรี สรุปเข้ม Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้
File Icon รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

21-11-2014
ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference)
17-11-2014
มอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับครอบครัวครูที่เสียชีวิตฯ
14-11-2014
ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13-11-2014
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอสายบุรี /อำเภอไม้แก่น/อำเภอกะพ้อ
12-11-2014
โครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา (การันตีตาดีกา)ฯ
02-11-2014
ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
30-10-2014
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานการศึกษาอำเภอและจังหวัด
29-10-2014
กระบวนการจัดประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนเอกชน
28-10-2014
ตรวจงวดงานโรงเรียนดรุณศาสนวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
23-10-2014
งานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส "วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557"

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี”
File Icon แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
File Icon แผ่นพับ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon นำเสนอ สช.จ.ปัตตานี2557
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
File Icon สารสนเทศโรงเรียนเอกชนฯ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference)

21-11-2014 Hits:19 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference)

Read more

งานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส "วัน…

23-10-2014 Hits:31 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

งานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส "วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557"

Read more

ประชุมกลุ่มอำนวยการ สช.ปัตตานี

14-10-2014 Hits:67 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมกลุ่มอำนวยการ สช.ปัตตานี

Read more

ส่งมอบ Tablet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่…

18-09-2014 Hits:87 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ส่งมอบ Tablet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read more

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 3 guests and no members online

196136
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
49
855
2329
188725
18843
19553
196136
IP ของคุณ : 54.90.66.237
เวลา: 2014-11-26 03:26:18
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next