“รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ภารกิจผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

“ องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”

นายวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Null

นายซูลกิพลี กาแบ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

sulkipli.k@opep.go.th

– ว่าง –

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

N/A

– ว่าง –

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

N/A

สถิติ

โรงเรียนเอกชน

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 66

134

โรงเรียนในระบบ

256

สถาบันศึกษาปอเนาะ

648

ศูนย์ฯ (ตาดีกา)

39

โรงเรียนนอกระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สช.จ.ปัตตานี ลดใช้กระดาษในสำนักงานฯ

รู้หรือไม่ ? ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น และคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือในทุกๆ 1 นาที จะมีต้นไม้จำนวน 126 ต้น ถูกตัดมาทำกระดาษ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้กระดาษของคนไทย

ทำไมถึงควรใช้
Google Workspace ?

  • ทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยงานจะถูกบันทึกอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการทำงาน

  • สามารถแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ ใน Google Apps Marketplace

  • เก็บข้อมูลบน Google Drive ได้มากขึ้น

  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม