พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอีลียัส หยีเจ๊ะมุ

รปภ.
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายมูฮำมัดซอลาฮุดดิน กามาลี

รปภ.
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายสายันต์ จิตต์ประพันธ์

พนง.ขับรถ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายมายิ กาเร็ง

พนง.ขับรถ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายมะกาแม แวหามะ

พนง.ขับรถ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายเปอิง โตะแว

พนง.ขับรถ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นางเจ๊ะฟารีด๊ะ อีแต

นักการ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายนิดิง มูซอ

นักการ
สช.จ.ปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายไซดอูมาร์ ไซยอาแซ

พนง.ขับรถ
สช.อ.เมืองปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นายมูฮำหมัดรุสดี ปอจิ

พนง.ขับรถ
สช.อ.โคกโพธิ์

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวพรสุดา กาเจ

นักการ
สช.อ.โคกโพธิ์

– ไม่มีข้อมูล –

นายแวหามะ วายา

พนง.ขับรถ
สช.อ.มายอ

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวยามีล๊ะ อุมาเจะแต

นักการ
สช.อ.มายอ

– ไม่มีข้อมูล –

นายอานูวา สาแล

พนง.ขับรถ
สช.อ.กะพ้อ

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวฮานีซา สมาแอ

นักการ
สช.อ.กะพ้อ

– ไม่มีข้อมูล –

นายอัซมาน เบญจมันต์

พนง.ขับรถ
สช.อ.หนองจิก

– ไม่มีข้อมูล –

นางเจ๊ะอาอีเสาะ เจ๊ะสอเหาะ

นักการ
สช.อ.หนองจิก

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาววรารัตน์ ฉิมวิปักษ์

พนง.ขับรถ
สช.อ.แม่ลาน

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวอายูมี หวังจิ

นักการ
สช.อ.แม่ลาน

– ไม่มีข้อมูล –

นายอับดุลฮารีฟ ทิพย์อุด

พนง.ขับรถ
สช.อ.ยะรัง

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวนาฟีซะห์ สุหลง

นักการ
สช.อ.ยะรัง

– ไม่มีข้อมูล –

นายอิบรอเฮง มามะ

พนง.ขับรถ
สช.อ.ยะหริ่ง

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวนิเดาะ สามะ

นักการ
สช.อ.ยะหริ่ง

– ไม่มีข้อมูล –

– ว่าง –

พนง.ขับรถ
สช.อ.ปะนาเระ

– ไม่มีข้อมูล –

นางยียียะ เจะปอ

นักการ
สช.อ.ปะนาเระ

– ไม่มีข้อมูล –

นายมูไซมิง เจ๊ะและ

พนง.ขับรถ
สช.อ.ไม้แก่น

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวซูนีต้า เจ๊ะยอ

นักการ
สช. อ.ไม้แก่น

– ไม่มีข้อมูล –

นายอาลาวี ดาราแมง

พนง.ขับรถ
สช.อ.สายบุรี

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวฟาซีหย๊ะ เจะแว

นักการ
สช. อ.สายบุรี

– ไม่มีข้อมูล –

ติดต่อเรา